Specijalna ponuda za prvih 5 registrovanih korisnika!

PAKET DOBRODOŠLICE

Besplatno
 • Oglašavanje na sajtu radodkucetacka.rs do 5 oglasa u trajanju od 30 dana, koje možete postaviti u naredna 3 meseca od dana kreiranja profila na sajtu
 • Samo za prvih 5 registrovanih korisnika

OSNOVNI OGLAS

3.200 rsd
 • Oglašavanje vašeg oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 14 dana, neograničen broj karaktera

OSNOVNI OGLAS+

4.500 rsd
 • Oglašavanje vašeg oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 30 dana, neograničen broj karaktera

Social media oglas

8.400 rsd
 • Oglašavanje vašeg oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Sponzorisano oglašavanje na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 14 dana, neograničen broj karaktera

Social media oglas+

8.400 rsd
 • Oglašavanje vašeg oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Sponzorisano oglašavanje na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 30 dana, neograničen broj karaktera

OSNOVNI PAKET

16.200 rsd
 • Oglašavanje do 5 oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 30 dana trajanje oglasa od trenutka postavljanja
 • Neograničen broj karaktera
 • Trajanje paketa 90 dana

OSNOVNI PAKET+

25.500 rsd
 • Oglašavanje do 10 oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 30 dana trajanje oglasa od trenutka postavljanja
 • Neograničen broj karaktera
 • Trajanje paketa 90 dana

Social media paket

42.200 rsd
 • Oglašavanje do 5 oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Sponzorisano oglašavanje na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 30 dana trajanje oglasa od trenutka postavljanja
 • Neograničen broj karaktera
 • Trajanje paketa 90 dana

Social media paket+

67.500 rsd
 • Oglašavanje do 10 oglasa na sajtu radodkucetacka.rs
 • Sponzorisano oglašavanje na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok
 • Osnovni dizajn oglasa uz logo kompanije
 • 30 dana trajanje oglasa od trenutka postavljanja
 • Neograničen broj karaktera
 • Trajanje paketa 90 dana